Segelskärning

Horisontellt snitt eller tvärsnitt

Det horisontella snittet eller tvärsnittet är det mest använda och beprövade segelsnittet för storsegel, som kan trimmas och regleras väl. Med detta snitt löper sömmarna i stort sett parallellt, i rät vinkel mot läckagekorden. Vi använder Dacronduk av hög kvalitet för att tillverka hållbara och långvariga segel åt dig.

De flesta vävda tyger bearbetas i ett horisontellt snitt. Det finns dock numera även (regatta) laminat som kan bearbetas i tvärsnitt.

Biradiellt snitt

Vid biradiellt snitt löper panelerna och sömmarna längs seglets belastningslinjer detta gör det möjligt att bearbeta olika tygvikter. Perfekt för områden med mycket olika vindförhållanden. Väl lämpat för rullande genua eller storsegel.

De flesta laminatdukar samt de speciella vävda radialdukarna kan användas med detta snitt.

Tri-radiell sektion

Det tri-radiella snittet är det bästa sättet att ta hänsyn till krafterna i seglet. Det är särskilt lämpligt för stora, slanka segel med ett sidförhållande större än 2,5:1. Genom att använda olika tygvikter blir seglen mer formstabila och samtidigt lättare. Förlängningen minskar.

De flesta laminat samt de speciella vävda radialdukarna kan användas med detta snitt.